Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

Phần 2 Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay do PGS.TS. Vũ Hoài Ân biên soạn gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của tài liệu. Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi kiếm tra kiến thức giúp sinh viên tự rèn luyện, thực hành các kiến thức được học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.