Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt: Phần 1

Giáo trình Công nghệ chế biến và bảo quản thịt gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương cung cấp cho người học những kiến thức về thịt nguyên liệu, bảo quản thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. Mời các bạn cùng tham khảo.