Ebook Xoa bóp chữa bệnh trẻ em: Phần 1 - NXB Y học

Phần 1 ebook gồm các phần chính: Đại cương về xoa bóp trẻ em (Đặc điểm sinh lý, bệnh lý, chẩn đoán, thủ thuật xoa bóp của trẻ, những phép điều trị), chẩn đoán bệnh tật của trẻ em, thủ thuật dùng trong xoa bóp trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.