Ebook Vi Sinh vật thực phẩm (Tập 2): Phần 2 - NXB Y học

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách manh tới cho bạn kiến thức về: Lớp nấm khuyết (deuteromycetes), nấm men, những đặc tính khác nhau của các loài nấm men, nấm mốc độc và độc tố của chúng (độc tố vi nấm), mốc liềm (fusarium), những độc tố của vi nấm (mycotoxin) kỹ thuật kiểm nghiệm nấm mốc, nấm men môi trường cơ bản nuôi nấm mốc, nấm men phương pháp phân lập nấm thành thuần chủng giữ gốc giống nấm mốc, nấm men.