Ebook Vật lý linh kiện và sensor bán dẫn: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 2 ebook cũng cấp nội dung thông tin của các chương 5,6,7 lần lượt là: Transistor trường; linh kiện điện quang; cảm biến bán dẫn. Cuốn sách trình bày và giải thích các hiện tượng, các hiệu ứng vật lý xảy ra trong lòng các linh kiện điện tử bán dẫn, nhờ đó giúp người đọc có thể nắm vững các tính năng của linh kiện và qua đó làm chủ được các ứng dụng truyền thống hoặc không truyền thống.