Ebook Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa: Phần 1 - NXB Lao động

Ebook "Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa" được biên soạn để đáp ứng nhu cầu trồng hoa ngày càng phát triển, giúp bà con nông dân có thêm kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào việc sản xuất hoa, từng bước nâng cao đời sống cho người nông dân. Sau đây là phần 1 của ebook.