Ebook Tin học cho mọi nhà - Hướng dẫn sử dụng máy tính một cách hiệu quả: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tin học cho mọi nhà - Hướng dẫn sử dụng máy tính một cách hiệu quả" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hệ điều hành MS - DOC, các thủ thuật trong Windows, các phím tắt trong Windows. Mời các bạn tham khảo.