Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 2): Phần 1

Tập II bộ sách "Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta" trình bày các mạch điện về khoa học và truyền thông dùng để phát hiện mưa, nhiệt độ, động đất, sương mù, áp suất, bức xạ mặt trời, ánh sáng,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.