Ebook Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê: Phần 2 – Tôn Thất Vĩnh

Phần 2 cuốn sách “Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê” nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng cây cỏ trong công trình chính trị sông, hình thái sông, mặt cắt nganh sông và tuyến chỉnh trị, mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển, đê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.