Ebook Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê: Phần 1 – Tôn Thất Vĩnh

Phần 1 cuốn sách “Thiết kế công trình bảo vệ bờ, đê” trình bày các nội dung: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê, một số dạng kết cấu kè mái, kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông, kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông, công trình chính trị và tương tác đất nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.