Ebook Tập tục và nghi lễ dâng hương - NXB Văn hóa dân tộc

Cuốn sách "Tập tục và nghi lễ dâng hương" trình bày về cảm nhận giá trị đạo lý và văn hóa của tập tục dâng hương, dâng hương tại gia, các kỳ dâng hương vào các tiết lễ trong năm, dâng hương tại đình - đền - miếu - phù, dâng hương tại chùa, lễ giải quan phù, bệnh phù và các lễ chính của phật giáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.