Ebook Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Xử lý sự cố công trình nền, xử lý sự cố công trình móng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại các công trình xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.