Ebook Quản lý bệnh viện (Tài liệu cơ bản): Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Quản lý bệnh viện (Tài liệu cơ bản)" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 với các vấn đề chính về: Quản lý công tác dược bệnh viện; quản lý trang thiết bị kỹ thuật y tế trong bệnh viện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; quản lý phát triển khoa học công nghệ, công tác nghiên cứu Khoa học, đào tạo liên tục và thực hiện y học thực chứng;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.