Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong ngành công nghiệp môi trường): Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 sách gồm 5 chương đầu: Chương 1. Dẫn nhiệt, chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; chương 4. Truyền nhiệt; chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên các ngành không chuyên về nhiệt như: Công nghệ hoá học, thực phẩm, sinh học, môi trường, công nghệ chế biến thủy hải sản hoặc công nghệ sau thu hoạch... Mời các bạn cùng tham khảo.