Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

Cuốn sách Nhập môn robot công nghiệp gồm ba chương đề cập những nội dung tổng quan về robot, cấu tạo chung của robot công nghiệp và những bài toán động học tay máy. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.