Ebook Người Hoa, người Minh Hương với văn hóa Hội An: Phần 1

Lịch sử hình thành và phát triển cảng thị Hội An có phần đóng góp không nhỏ của kho tàng giao lưu văn hóa Việt - Hoa. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ giới thiệu về dấu ấn văn hóa người Hoa và người Minh Hương ở Hội An dưới góc nhìn giao lưu - tiếp biến văn hóa. Nội dung sách được biên soạn gồm 3 chương. Trong phần 1 của ebook này sẽ gồm 2 chương, giới thiệu về người Hoa và người Minh Hương ở Hội An, giới thiệu một số nét văn hóa phi vật thể còn lưu giữ lại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo.