Ebook Một số vấn đề chọn lọc của hóa học (Tập 3): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Vitamin - Enzim - Hormon, sự trao đổi chất, cơ sở phân tích định tính cách phát hiện và nhận biết các chất, các phương pháp phân tích định lượng hóa học, giới thiệu một số phương pháp phân tích công cụ, một số vấn đề tổng học vô cơ, một số vấn đề tổng hợp hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.