Ebook Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi phía Bắc: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi phía Bắc" giới thiệu về trồng trọt và bảo vệ thực vật cho những cây ăn quả đang được trồng phổ biến nhất ngoài sản xuất vùng núi. Sau đây là phần 1 của ebook.