Ebook Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao" được biên soạn với mong muốn góp phần đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất cà phê chè ở nước ta. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook để nắm nội dung kiến thức cần thiết.