Ebook Judo căn bản: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Các thế vật, thế đứng và quật ngã, kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật tự vệ, thuật ngữ trong Judo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.