Ebook Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm: Phần 1

Nội dung cuốn Hướng dẫn các phương pháp làm chuồng trại gia súc, gia cầm bao gồm: Đặc điểm, mô hình chuồng trại của một số gia súc, gia cầm phổ biến ở vùng nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.