Ebook Hóa lí (Tập 2) - NXB Giáo dục

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Hóa lí (Tập 2)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dung dịch, quy tắc pha, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt-sự hấp phụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong ebook này.