Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1

Ebook Hóa học - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội: phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức cơ bản dễ nắm bắt tới những khái niệm bao quát trừu tượng thông qua các nội dung chính sau: Phân tử là gì, vì sao lại nói các vật trên thế giới đều do nguyên tử cấu tạo nên, vì sao từ bảng tuần hoàn Mendeleev lại có thể dự đoán các nguyên tố mới, vì sao nước lại không cháy, sau khi đốt cháy than sẽ đi đâu, vì sao phèn chua lại làm sạch nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.