Ebook Di tích lịch sử - văn hoá đền Trần, Chùa Tháp tỉnh Nam Định: Phần 1

Cuốn sách “Di tích lịch sử - văn hoá đền Trần, Chùa Tháp tỉnh Nam Định” nhằm giới thiệu, khảo cứu về địa lí, kiến trúc, nghệ thuật, cách bài trí thờ tự, lễ hội của di tích có kèm theo một số tư liệu Hán Nôm như hoành phi, câu đối, bài vị, bia đá, sắc phong,...hiện đang lưu giữ tại khu di tích thuộc quần thể văn hoá triều Trần tại thành phố Nam Định. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách.