Ebook Di tích lịch sử - văn hóa đền chùa Lựu Phố tỉnh Nam Định: Phần 2

Ebook Di tích lịch sử - văn hóa đền chùa Lựu Phố tỉnh Nam Định: Phần 2 giới thiệu đến độc giả về đền Lựu Phố thờ các nhân vật thời Trần, đó là: Thống Quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Bạch Hoa Công chúa, Hai cha con Thám hoa Hà Nhân Giả.