Ebook Di tích lịch sử Chùa Hương: Phần 1

Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) là một khu Di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của Việt Nam, đã được Nhà nước xếp hạng đặc biệt. Di tích Chùa Hương bao gồm 18 Chùa - Đền và hang động có vẻ đẹp kỳ diệu và mang đậm nét văn hoá Phật giáo Việt Nam. Quả là nơi “Bầu trời cảnh Bụt” đã được lưu truyền khắp nơi danh hiệu; “Nam thiên đệ nhất động” (động đẹp nhất trời Nam). Cuốn sách “Di tích lịch sử Chùa Hương” nhằm giúp bạn đọc tham quan tìm hiểu về Di tích lịch sử Chùa Hương qua các thời kỳ xây dựng và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.