Ebook Di tích, danh thắng Tuyên Quang: Phần 1

Tuyên Quang là phần lãnh thổ tươi đẹp, lâu đời của Tổ quốc Việt Nam. Trên đất Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt thời kỳ cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang nằm trong căn cứ địa, có Tân Trào Được chọn làm thủ Đô lâm thời Khu Giải phóng, là An toàn khu của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, Đơn vị quân đội. Tuyên Quang cũng là mảnh đất làm nên những chiến công Binh Ca, Khe Lau. Xuất bản cuốn sách "Di tích, danh thắng Tuyên Quang" nhằm giới thiệu mảnh đất Tuyên Quang đến đồng bào cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.