Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân (Quyển 4): Phần 2

Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân (Quyển 4): Phần 2 tiếp tục trình bày các nhóm chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, một số chế phẩm sinh học được ưa chuộng trong sản xuất, tình hình nghiên cứu ứng dụng EM tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.