Ebook Cấu tạo bêtông cốt thép: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Cấu tạo bêtông cốt thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật vật liệu dùng trong bêtông và bêtông cốt thép, cấu tạo bêtông cốt thép, quy định sử dụng kết cấu bêtông cốt thép nhà dân dụng trong môi trường ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo.