Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2): Phần 2

Là một tài liệu hoàn chỉnh về cầu bê tông cốt thép, phần 2 cuốn sách "Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô" tiếp tục đề cập đến các mục như sau: Cầu dây văng, cầu dầm tảng cường bằng các dây văng. Đây là tài liệu bổ ích cho những sinh viên học Bộ môn Cầu hầm, khoa Cầu đường trường Đại học Xây dựng và những người muốn tìm hiểu đến vấn đề cầu hầm, cầu đường.