Ebook Các kết cấu mặt đường kiểu mới: Phần 1 - Nguyễn Quang Chiêu

Phần 1 cuốn sách sau đây cung cấp cho bạn đọc các nội dung cần đổi mới công nghệ làm đường ôtô, những tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mặt đường bêtông ximăng gần đây, bê tông lèn chặt bằng lu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.