Ebook Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời - Đỗ Thanh Mai (dịch)

Ebook "Bước đi nhỏ thay đổi cuộc đời - Đỗ Thanh Mai (dịch)" gồm 8 chương trình bày nội dung về: Tại sao lý thuyết kaizen lại thuyết phục, triết lý kaizen về cuộc đời, khám phá những khoảnh khắc nhỏ, giải quyết vấn đề nhỏ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.