Ebook Bài tập đại số tuyến tính: Phần 1 (Tái bản lần thứ 3)

Phần 1 cuốn sách "Bài tập đại số tuyến tính" giới thiệu tới người đọc các lý thuyết tóm tắt và bài tập về khái niệm nhóm, vành, trường; định thức, không gian vectơ; hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.