Ebook 7 Thói quen của người thành đạt - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

Ebook "7 Thói quen của người thành đạt" tác giả muốn giới thiệu một phương pháp kết hợp toàn diện và thực tiễn để giải quyết các vấn đề về tính cách con người và sự nghiệp. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook.