Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu xử lý sắt trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án trình bày chế tạo vật liệu hấp phụ từ bã mía, tìm các yếu tố tối ưu cho quá trình hấp phụ sắt của vật liệu hấp phụ. Mời các bạn tham khảo!