Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu xử lý nước hồ bằng cây rong đuôi chồn

Đề tài “Nghiên cứu xử lý nước hồ bằng cây rong đuôi chồn” nhằm góp một phần nhỏ vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại thành phố Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!