Bài tập thực hành MISA-SME Phiên bản 7.9

Bài tập thực hành MISA-SME Phiên bản 7.9 có kết cấu gồm 3 bài tập: Bài tập tổng hợp, bài tập về giá thành, bài tập về tiền lương. Với các số liệu cụ thể và chi tiết, tài liệu sẽ giúp các bạn thực hành kế toán tin học bằng phần mềm MISA-SME Phiên bản 7.9 một cách hiệu quả nhất. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.