Bài giảng về Phương pháp nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Bài giảng về Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái niệm chung về nghiên cứu và nghiên cứu khoa học, chọn đề tài nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu, quy trình chung của nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.