Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 9 - GV Trần Hữu Huy

Chương 9 Tải trọng động trình bày về các khái niệm chung thanh chuyển động với gia tốc không đổi, tính vô lăng quay với vận tốc không đổi, dao động của hệ một bậc tự do dao động tự do, dao động cưỡng bức va chạm.