Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 7 - GV Trần Hữu Huy

Chương 7 Thanh chịu lực phức tạp trình bày về các khái niệm chung uốn xiên, uốn cộng kéo (nén) đồng thời, uốn cộng xoắn đồng thời, thanh chịu lực phức tạp bài tập.