Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 4 - GV Trần Hữu Huy

Bài giảng trình bày về định nghĩa các đặc trưng hình học mặt cắt ngang. Mômen quán tính của một số hình đơn giản. Các công thức biến đổi hệ trục tọa độ. Vòng tròn Mohr quán tính.