Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 4 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Chương 4 Chất kết dính vô cơ trình bày về khái niệm chung, phân loại chất dính vô cơ, chất kết dính vô cơ trong không khí, chất kết dính vô cơ trong nước.