Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 3 - GV Trần Hữu Huy

Bài giảng trình bày về định nghĩa ứng suất trên mặt cắt ngang. Biến dạng của thanh chịu kéo (nén) đúng tâm. Đặc trưng cơ học của vật liệu. Một số hiện tượng phát sinh trong vật liệu khi chịu lực. Ứng suất cho phép – hệ số an toàn – ba bài toán cơ bản bài toán siêu tĩnh.