Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 2 - GV Trần Hữu Huy

Bài giảng Trạng thái ứng suất, lý thuyết bền trình bày về khái niệm trạng thái ứng suất tại một điểm. Khảo sát trạng thái ứng suất phẳng bằng phương pháp giải tích. Khảo sát trạng thái ứng suất phẳng bằng phương pháp đồ thị.