Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 1 - ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM

Chương 1 Tình hình phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng trình bày về tầm quan trọng của vật liệu xây dựng... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.