Bài giảng Vật liệu điện - Chương 12: Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 12: Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không. Nội dung chương này gồm có: Khái niệm chung, cách điện ngoài, các loại cách điện đường dây, cách chọn số lượng đĩa cách điện và các khoảng cách không khí nhỏ nhất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.