Bài giảng Tin học kế toán: Bài 1

Bài 1 Tổng quan về phần mềm kế toán thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: mục đích môn học kế toán máy, khái niệm PMKT, mô hình hoạt động PMKT, tính ưu việt của PMKT so với kế toán thủ công, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, phân loại PMKT, quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và điềều kiện của PMKT, quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy, làm thế nào để đưa PMKT vào ứng dụng, các tiêu chuẩn giúp lựa chọn PMKT tốt nhất, ưu nhược điểm của PMKT trên thị trường.