Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 7: Kiểu dữ liệu - Hằng - Biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu, biến, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng, một số hộp thoại thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.