Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Biểu mẫu và điều khiển VB6" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuộc tính điều khiển, các đối tượng điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.