Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visua Basic" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Visual Basic, cài đặt Visua Basic, làm việc với IDE, biên dịch chương trình Visua Basic 6. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.